wyjaśnienia dodatkowe

wyjaśnienia dodatkowe

List od Tadeusza Czeżowskiego z 27.01.1950