wyjazd do Lwowa

wyjazd do Lwowa

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928