wykład Morawskiego

wykład Morawskiego

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 03.01.1962