wykład warszawski

wykład warszawski

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937