wykłady estetyczne

wykłady estetyczne

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.01.1966