wykłady o polskiej estetyce

wykłady o polskiej estetyce

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 03.01.1962