wykształcenie filozoficzne

wykształcenie filozoficzne

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928