wyobrażenia

wyobrażenia

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936