wypadek Kazika

wypadek Kazika

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928