wystąpienie

wystąpienie

List od Karola Wojtyły z bd

List do Mieczysława Wallisa z 16.10.1964

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 19.12.1963

List od Mieczysława Wallisa z 09.02.1966

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965

List od Mieczysława Wallisa z 10.08.1963

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967

List od Karola Wojtyły z 03.04.1968

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Karola Wojtyły z 18.10.1967

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963