Względność wartości

Względność wartości

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947