zaczepka

zaczepka

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965