zagadnienia epistemologiczne

zagadnienia epistemologiczne

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922