zagadnienia estetyczne

zagadnienia estetyczne

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936