zagadnienia ontologiczne

zagadnienia ontologiczne

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.03.1921