Zagadnienie identyczności przedmiotu u Hume’a

Zagadnienie identyczności przedmiotu u Hume’a

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923