zagadnienie tożsamości

zagadnienie tożsamości

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923