zahamowanie toku przeżyć

zahamowanie toku przeżyć

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936