załącznik

załącznik

List do Tadeusza Czeżowskiego z 15.09.1949