Zamość

Zamość

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968