zapalenie ucha

zapalenie ucha

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927