zaproszenie na wieś

zaproszenie na wieś

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 09.05.1970