Zarząd WTF

Zarząd WTF

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1924