? Zawirski

? Zawirski

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

List od Konstantego Michalskiego z 22.01.1946