Zebranie Ogólne PAN

Zebranie Ogólne PAN

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961