Zenon Klemensiewicz

Zenon Klemensiewicz

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954