zgłoszenie na kongres

zgłoszenie na kongres

List od Stefana Żółkiewskiego z 25.11.1967