zjawisko fikcyjne

zjawisko fikcyjne

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947