Zjazd Polskich Teologów

Zjazd Polskich Teologów

List od Konstantego Michalskiego z 21.07.1938