Zjazd TNSW

Zjazd TNSW

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922