Zjazd w Nieborowie

Zjazd w Nieborowie

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04. 1965