zmiana i sprzeczność

zmiana i sprzeczność

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 19.06.1948