znaczenia względności wartości

znaczenia względności wartości

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947