życie duchowe

życie duchowe

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.04.1938