życie Paryża

życie Paryża

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

List od Ireny Krońskiej z 18.03.1947