życzenia bożonarodzeniowe

życzenia bożonarodzeniowe

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 21.12.1934