żydowscy geniusze

żydowscy geniusze

List od Stefana Szumana z 16.06.1939