żydowskość

żydowskość

List od Stefana Szumana z 16.06.1939