foreign congress

foreign congress

Postcard to Kazimierz Twardowski written 10.08.1937

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.09.1934