Gołaszewska's habilitation

Gołaszewska's habilitation

Postcard to Władysław Tatarkiewicz written 03.05.1963

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 10.05.1963