? Jarecki

? Jarecki

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.07.1935

Letter from Kazimierz Twardowski written 27.07.1935