jubilee

jubilee

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 10.04.1966

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923

Letter to Tadeusz Czeżowski written 12.12.1957

Letter from Tadeusz Czeżowski written 29.05.1958

Letter from Tadeusz Czeżowski written 20.12.1957

Letter from Tadeusz Czeżowski written 09.04.1966