Krystyna Wójcik

Krystyna Wójcik

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 22.01.1967

Letter from Irena Krońska written in 10.07.1954

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 12.12.1966

Letter from Irena Krońska written in 13.07.1954

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 02.03.1967

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 22.03.1967