? Lukrec

? Lukrec

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.04.1932

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.06.1932