Niektóre założenia idealizmu Berkeleya

Niektóre założenia idealizmu Berkeleya

Application for the appointment as professor written 31.05.1932

Application for the appointment as professor written 11.02.1931

List of works written 04.11.1952