? Rosenblum

? Rosenblum

Letter from Tadeusz Kotarbiński written 16.04.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 08.09.1921