W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego

W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego

Application for the appointment as professor written 11.02.1931

List of works written 04.11.1952

Habilitation resolution written 12.02.1925

Application for the appointment as professor written 31.05.1932