Wartości twórcze religijnej myśli polskiej

Wartości twórcze religijnej myśli polskiej

List of works written 04.11.1952

Application for the appointment as professor written 31.05.1932