PPS

PPS

Letter from Tadeusz Czeżowski written 29.03.1969

Letter to Tadeusz Czeżowski written 19.10.1954

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 04.11.1965

Letter from Tadeusz Czeżowski written 08.12.1965

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 19.10.1949

Letter from Tadeusz Kotarbiński written 05.10.1957

Postcard from Władysław Tatarkiewicz written 20.11.1947