odczyt

odczyt

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.